O nas

Funkcje i zadania

Terenem działania bibliotek jest obszar gminy Łowicz. Biblioteki gromadzą i udostępniają zbiory oraz udzielają pomocy w ich wykorzystywaniu. Prowadzą działalność w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Współpracują ze szkołami gminy Łowicz oraz z ośrodkami kultury powiatu łowickiego.

Gromadzenie zbiorów

Biblioteki powiększają swoje zbiory poprzez zakup nowości wydawniczych. Przy zakupie nowości uwzględniają zainteresowania czytelników.

Wycinek z historii biblioteki

Na terenie gminy Łowicz działają dwie placówki biblioteczne: GBP w Bocheniu oraz Filia biblioteczna w Zawadach. 
Przy bibliotece w Bocheniu od lutego 2009 roku funkcjonuje również Centrum Kształcenia – „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.
Historia powstania biblioteki w Bocheniu sięga roku 1892. Była to prawdopodobnie jedna z pierwszych bibliotek wiejskich w Polsce.
Z bogatego księgozbioru, liczącego ponad 24 tys. woluminów, korzysta ponad 400 czytelników. 
Biblioteka ma ogromne zasługi w działalności kulturotwórczej, popularyzacji literatury i promocji kultury. W bibliotekach organizuje się atrakcyjne formy pracy. Do takich należą spotkania autorskie, konkursy, wystawy. Czytelnicy z gminy Łowicz mogą poszczycić się czołowymi lokatami w wielu konkursach lokalnych i ponadlokalnych. 
Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, imprezy na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa są odnotowane w kronice biblioteki. 
Biblioteka jest miejscem, gdzie można pożytecznie i miło spędzić wolny czas. 
To wszystko, co dzieje się w bibliotece, czym biblioteka żyje, tworzą ludzie, zarówno ci starsi jak i młodsi.