Kategoria: Nasi…Lokalni…

Teofil Kurczak

Teofil Kurczak

Teofil Kurczak (1877-1962) całe życie spędził w Ostrowie, wsi znajdującej się kilka kilometrów od Łowicza. Często wyjeżdżał w różnych sprawach to do okolicznego Łowicza, do pobliskich wsi i miasteczek, bywał również w Warszawie. Były to jednak bardzo krótkie wyjazdy, bo dalece cenił sobie przebywanie w swojej miejscowości, zatem opuszczał ją gdy naprawdę musiał. Kurczak na co dzień pracował na 32-morgowym gospodarstwie, które dawało utrzymanie jego sześcioosobowej rodzinie. Był działaczem lokalnym w powiecie łowickim, ale piastował także stanowisko posła na Sejm przez jedną kadencję. Autor wielu artykułów, które ukazywały się w ogólnopolskich czasopismach. Swoją działalność ograniczał do pisania pamiętników (Jak daleko pamięć sięga), pracy w gospodarstwie oraz pomocy w opiece nad wnukami. Teofil Kurczak należał do samouków, wszystko co osiągnął zawdzięczał przede wszystkim sobie i swoim chęciom zdobywania wiedzy. Ukończenie jedynie trzech klas szkoły nie...

Zenon Kazimierz Kaźmierski

Zenon Kazimierz Kaźmierski

Stare i nowe czy drugie odrodzenie. Rozmowa z rówieśnikiem Lecha W.; Wydawnictwo Poligraf, 2014. [Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ, któremu studia umożliwiły rozwinięcie swoich zainteresowań historią doktryn politycznych i prawnych. Pozwoliły zgłębiać pisma myślicieli, śledzić ewolucję procesu rozwoju gospodarczego i kształtowanie się świadomości społecznej. Z pewnością ta chronologia „minionych i obecnych czasów, i wiedzy o nich” znacznie odbiega od treści zawartych w dziełach Tacyta. Niemniej, tak jak on, autor starał się być obiektywny, pisząc bez stronniczości oraz korzystając z wiarygodnych źródeł. Tak aby treści niniejszego opracowania dotarły do tych, którzy nie mieli czasu czy woli na zgłębianie rozwoju historii doktryn oraz zawartych w nich myśli dotyczących rozwoju świadomości ludzkiej.  Usystematyzowany wywiad ukazuje: • rozwój świadomości społecznej na tle poprzednich i obecnych pokoleń oraz portretu własnego i swoich rówieśników; • współdziałania rządzących...