Izba pamięci

Izba Pamięci wsi Bocheń , istniejąca od 1977 roku powstała, można rzec – z pasji do historii, którą posiadał jeden z mieszkańców Bochenia – Mieczysław Burzyński. Osoba znana, ceniona w środowisku, znająca historię swojej wsi „z dziada pradziada”, pasjonująca się historią – zwłaszcza tą „najbliższą”. To z jego inicjatywy powstała Izba Pamięci w Bocheniu.

Początkowo, czyli od 1977 roku Izba Pamięci mieściła się w pomieszczeniach Domu Ludowego w Bocheniu, później od 1992 w pomieszczeniach przy SP w Bocheniu. W roku 2005  została odnowiona i dalej udostępniana dla zwiedzających. W tych latach pieczę nad nią sprawowali ówcześni, kolejni dyrektorzy bocheńskiej szkoły…W roku 2012 Izba Pamięci została oddana pod opiekę Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu, która obecnie mieści się w budynku po byłej szkole. Cały czas Izba Pamięci funkcjonuje i jest udostępniana do odwiedzania wszystkim zainteresowanym,  w godzinach pracy placówki. Obecnie Izba Pamięci mieści się w dwóch pomieszczeniach. Wyeksponowane są w niej dowody rozwoju społecznego i kulturalnego wsi, które przez lata były gromadzone i ocalały. Początkowo były to przedmioty zdobywane w różny sposób przez założyciela Izby – Pana Burzyńskiego. Inicjator „pamięci historycznej wsi” zdobywał od starszych mieszkańców liczne pamiątki rodzinne, niepotrzebne, zapomniane przedmioty, sprawozdania, zdjęcia, pamiętniki, wspomnienia, dokumenty… To one stanowią cenne zaczątki tego „małego bocheńskiego muzeum”… które cały czas jest powiększane o kolejne „zdobycze”, dzięki darom i uprzejmości mieszkańców Bochenia.
Dziś można w Izbie zobaczyć wiele cennych, nie wykorzystywanych już przedmiotów użytku codziennego. Podziwiać liczne kroniki, pamiętniki, zdjęcia, dokumenty z minionych czasów. Nie mają one może dużej wartości materialnej,  często są „nadgryzione przez ząb czasu”. Jakkolwiek stanowią ogromny wyraz sentymentalny i są dowodem lat tradycji, wspomnień, które ocaleją, a także przywiązania mieszkańców do współtworzenia pamięci o historii własnej wsi.