Konkurs na stroik Wielkanocny „Ekologiczne Święta”

Cel konkursu

-promowanie twórczości i aktywnego spędzania czasu

-rozwijanie twórczej wyobraźni

– podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Wielkanocnymi

– promowanie ekologicznych rozwiązań wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa

– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Łowicz

-technika wykonania pracy dowolna ( z materiałów ekologicznych )

-uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę

Opis pracy

-każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi danymi:

*imię i nazwisko autora

*klasę

*nazwę szkoły

*imię i nazwisko opiekuna

Kryteria oceny:

-oryginalność i pomysłowość

-staranność i estetyka wykonania

-samodzielność

Składanie prac :

-prace należy dostarczyć do GBP w Bocheniu do dnia 08.04.2024r.

Zachęcamy do udziału!

Możesz również polubić…