Konkurs Plastyczny – LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Zachęcamy naszych Małych Czytelników, uczniów szkół z terenu Gminy Łowicz, dzieci… do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM „List do świętego Mikołaja”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie, aczkolwiek konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z terenu Powiatu Łowickiego.

Także zapraszamy zainteresowane osoby do spróbowania swoich sił i udziału w konkursie:-)

Poniżej zamieszczamy regulamin.

R E G U L A M I N

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5–10 lat z terenu Powiatu Łowickiego
3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.
4. Format pracy powinien być nie mniejszy niż A4.
5. Technika wykonania pracy – dowolna.
6. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I dzieci w wieku 5–6 lat
II dzieci w wieku 7–8 lat
III dzieci w wieku 9–10 lat
7. Jury konkursu będzie oceniało: pomysł, technikę i staranność wykonania pracy.
8. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna być opisana na odwrocie według schematu: 
imię i nazwisko 
wiek
Szkoła/Przedszkole/Biblioteka
adres
e-mail
9. Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2017 roku na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
Aleja Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów 
10. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu powiadomimy w oddzielnym piśmie.
11. Organizatorzy nie zwracają prac. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
12. Każdy opiekun uczestnika konkursu wyrażając zgodę na udział dziecka w nim, równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zdjęć dziecka i zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej laureatów i finalistów konkursu oraz ich zdjęć w mediach i na stronie www i fb biblioteki.

Możesz również polubić…