Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

Dziś, 11 maja 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Zielkowicach odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego
„Gdy myślę… Polska”.
Organizatorem konkursu były Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zielkowicach wraz z naszą placówką – Gminną Biblioteką Publiczną w Bocheniu.
W konkursie wzięło udział 27. uczestników z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Łowicz. Recytowano wiersze  znanych polskich  poetów. Celem konkursu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży poezją patriotyczną.

Występy uczniów oceniała komisja, złożona z przedstawicieli Organizatorów.

Na podstawie oceny członków komisji wyłoniono laureatów w trzech  kategoriach wiekowych i sporządzono protokół. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie otrzymały nagrody książkowe, zaś pozostali drobne nagrody pocieszenia.
Laureaci trzech pierwszych miejsc, z każdej kategorii wiekowej zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, powiatowego, który odbędzie się w czerwcu w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.

Możesz również polubić…