Książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – raport za 2018 rok

Podsumowując rok 2018 informujemy, iż w minionym roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu powiększył się o  599 woluminów. 

Książki były zakupowane w ramach dwóch finansowań:

  • Z własnej dotacji (wkład własny) zakupiono 427 książek.

  • W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznychzakupiono 172 książki.

Wysokość otrzymanej w 2018 r. dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wyniosła

4 000,00 zł.

Program jest elementem polityki bibliotecznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Możesz również polubić…