Powołanie nowego Dyrektora i jego autorski program funkcjonowania placówki

W 22 maja 2023 został rozstrzygnięty konkurs na nowego Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu, który zastąpił Krystynę Kurczak , która odeszła na zasłużoną emeryturę po prawie pięćdziesięciu latach kierowania placówką. Nowy Dyrektor Michał Śliwiński przedstawił autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu w perspektywie najbliższych 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia działalności biblioteki o działalność kulturalną.

Możesz również polubić…