Program ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych’’

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu w 2018 r. po raz kolejny starała się o uzyskanie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do biblioteki przystępując do ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ na lata 2016-2020.

Miło nam poinformować, że bibliotece w tym roku udało się uzyskać dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4000,00 złotych. 

Dotacja pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ na lata 2016-2020, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Dzięki tej dotacji zbiory biblioteki wzbogacą się o ciekawe nowości wydawnicze dla różnych grup czytelników.

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’ jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, celem którego jest wzmacnianie atrakcyjności bibliotek poprzez wzbogacanie jej zasobów o nowości wydawnicze. Zarazem zwiększanie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez  wzrost wypożyczeń oraz wzrost liczby czytelników bibliotek publicznych. 

Możesz również polubić…