Szkolny Konkurs Recytatorski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie
oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu
zapraszają do udziału
w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji
Główne cele konkursu:
 • Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.
 • Zainspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich interpretacji poezji i prozy.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa.
 • Wzbogacenie słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim.
Osoby koordynujące:
Marlena Kardas
Aneta Cytryńska-Boczek
Beata Żbikowska-Lis
Adresaci konkursu: uczniowie klasy VII oraz II i III gimnazjum
Zasady uczestnictwa
 1. Uczestnicy przygotowują do prezentacji 1 utwór literacki (poezję lub fragment prozy) polskich autorów.
 1. Czas recytacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 1. Występ uczestników konkursu oceni jury w składzie:
Grażyna Sobieszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie
Anna Niekraś – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Popowie
Anna Kaczuba – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu
Jury dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:
 • dobór materiału (dostosowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora),
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.
Termin zgłoszenia chęci udziału w konkursie: 23 maja 2018 roku.
Niedozwolona jest nadmierna gestykulacja, rekwizyty, podkład muzyczny.
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i poczęstunek.
Konkurs odbędzie się 30 maja 2018 r. o godzinie 8.30 w siedzibie naszej szkoły.
Spośród osób występujących zostanie wybranych troje uczniów, którzy w czerwcu 2018 r.
będą reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.
Kryteria oceny recytacji
Dobór repertuaru
 1. Dopasowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora.
 2. Oryginalność wyboru (tekst mało znany, szczególnej wartości).
 3. Tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów głosowych.
Dykcja
 1. Staranna wymowa, zgodna z zasadami kultury słowa, niezacieranie końcowych cząstek wyrazów.
 2. Prawidłowa artykulacja głosek (bez seplenienia).
 3. Właściwe akcentowanie wyrazów (zwłaszcza osobowych form czasowników).
 4. Panowanie nad oddechem, swoboda wypowiedzi.
Interpretacja
 1. Modulowanie głosem.
 2. Właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja frazy i zdania).
 3. Respektowanie znaków interpunkcyjnych.
 4. Stosowanie pauzy zgodnie z intencją autora lub przyjętą interpretacją.
 5. Właściwe tempo wygłaszania tekstu.
 6. Bezbłędne opanowanie pamięciowe.
 7. Oryginalność występu recytatora (odczucia i wrażenia słuchaczy).
 8. Skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym.

Możesz również polubić…