Otagowano: historia

Rajd Szlakiem Niepodległości w Gminie Łowicz 1918-2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu poleca wszystkim zainteresowanym wzięcie udziału w Rajdzie „Szlakiem Niepodległości w Gminie Łowicz 1918-2018””, którego organizatorem jest: Urząd Gminy Łowicz i PTTK Oddział w Łowiczu, zaś współorganizatorami: GBP w Bocheniu oraz Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” w Ostrowie.Rajd odbędzie się w sobotę 29 września 2018 r. Głównym celem rajdu jest uczczenie  100. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, jak również popularyzacja historii regionalnej, poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych Gminy Łowicz. Rajd pieszy rozpocznie się w Łowiczu, zaś zakończy w Ostrowie. Piechurzy będą mieli do pokonania odcinek około 16 km. Po zakończeniu rajdu uczestników zabierze do Łowicza autobus.  Podczas rajdu m.in.: zwiedzanie Izby Pamięci ZNP i Izby Pamięci Wsi Bocheń, ognisko z kiełbaskami i poczęstunek na mecie rajdu w Ostrowie, nagrody dla uczestników, nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy regionalnej o Gminie Łowicz. Regulaminy oraz szczegółowy program poniżej.Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.

Teofil Kurczak

Teofil Kurczak

Teofil Kurczak (1877-1962) całe życie spędził w Ostrowie, wsi znajdującej się kilka kilometrów od Łowicza. Często wyjeżdżał w różnych sprawach to do okolicznego Łowicza, do pobliskich wsi i miasteczek, bywał również w Warszawie. Były to jednak bardzo krótkie wyjazdy, bo dalece cenił sobie przebywanie w swojej miejscowości, zatem opuszczał ją gdy naprawdę musiał. Kurczak na co dzień pracował na 32-morgowym gospodarstwie, które dawało utrzymanie jego sześcioosobowej rodzinie. Był działaczem lokalnym w powiecie łowickim, ale piastował także stanowisko posła na Sejm przez jedną kadencję. Autor wielu artykułów, które ukazywały się w ogólnopolskich czasopismach. Swoją działalność ograniczał do pisania pamiętników (Jak daleko pamięć sięga), pracy w gospodarstwie oraz pomocy w opiece nad wnukami. Teofil Kurczak należał do samouków, wszystko co osiągnął zawdzięczał przede wszystkim sobie i swoim chęciom zdobywania wiedzy. Ukończenie jedynie trzech klas szkoły nie...

Zenon Kazimierz Kaźmierski

Zenon Kazimierz Kaźmierski

Stare i nowe czy drugie odrodzenie. Rozmowa z rówieśnikiem Lecha W.; Wydawnictwo Poligraf, 2014. [Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ, któremu studia umożliwiły rozwinięcie swoich zainteresowań historią doktryn politycznych i prawnych. Pozwoliły zgłębiać pisma myślicieli, śledzić ewolucję procesu rozwoju gospodarczego i kształtowanie się świadomości społecznej. Z pewnością ta chronologia „minionych i obecnych czasów, i wiedzy o nich” znacznie odbiega od treści zawartych w dziełach Tacyta. Niemniej, tak jak on, autor starał się być obiektywny, pisząc bez stronniczości oraz korzystając z wiarygodnych źródeł. Tak aby treści niniejszego opracowania dotarły do tych, którzy nie mieli czasu czy woli na zgłębianie rozwoju historii doktryn oraz zawartych w nich myśli dotyczących rozwoju świadomości ludzkiej.  Usystematyzowany wywiad ukazuje: • rozwój świadomości społecznej na tle poprzednich i obecnych pokoleń oraz portretu własnego i swoich rówieśników; • współdziałania rządzących...

Już niewielu pamięta…

Już w najbliższy wtorek 24 października 2017 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbędzie się spotkanie ph.: „Już niewielu pamięta” historie lokalne w wymiarze uniwersalnym Zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu, tym bardziej, iż podczas niego zostanie zaprezentowana książka pana Bronisława Sałudy pt.: „Wstaje świt”. Pan Bronisław Sałuda, który obecnie mieszka w Olsztynie urodził się i pochodzi z sąsiadujących z Bocheniem Mystkowic. Jest naszym rodakiem, co więcej w promowanej na spotkaniu książce co niektórzy z pewnością odnajdą fragmenty im bliskie. W swoich dziennikach pan Sałuda niejednokrotnie wspomina chwile spędzane właśnie w Mystkowicach. Szczegóły na załączonym plakacie. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu!