Otagowano: konkursy

Konkurs recytatorski

07.05. w Szkole Podstawowej w Zielkowicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Piękno Przyrody w Poezji”, którego Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu była współorganizatorem. Ponad 30 uczestników zaprezentowało swoje umiejętności. Wszyscy przedstawili pięknie wyrecytowane utwory polskich autorów, niektórzy pokusili się także o elementy scenografii oraz przebrania. Komisja stanęła przed trudnym wyborem, ale zwycięzcy zostali wybrani, a w międzyczasie na uczestników czekał słodki poczęstunek. Dziękujemy każdemu z uczestników za udział oraz rodzicom za przybycie i zachęcamy do dalszej współpracy.

Uroczyste rozdanie nagród dla uczestników konkursu „Ekologiczne Święta”

19.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród za zorganizowany przez nas konkurs na stroik wielkanocny „Ekologiczne Święta”. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Prace były kreatywne i cieszące wzrok, dlatego trudno było wyłonić zwycięzców. Mimo zajętych miejsc każdy z uczestników otrzymał upominek wręczany przez Panią Agnieszkę Gajdę. Na rozdaniu nagród mieliśmy zaszczyt gościć także Pana wójta Andrzeja Barylskiego, który z ciekawością pytał dzieci o technikę wykonania ich stroików oraz chwalił samodzielność jaką się wykazały. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do odwiedzania GBP w Bocheniu, także przez młodszych czytelników, ponieważ posiadamy szeroki zakres książek dla miłośników literatury w każdym wieku.

Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologiczne Święta”

Nastąpiła zmiana związana z godziną odbioru nagród wygranych w konkursie „Ekologiczne Święta”, aby zachować uroczystość tej okazji została ustalona konkretna godzina – 13:00, dzień pozostaje bez zmian – 19.04. (Piątek). Serdecznie zapraszamy wszystkich zwycięzców i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Konkurs na stroik Wielkanocny „Ekologiczne Święta”

Cel konkursu -promowanie twórczości i aktywnego spędzania czasu -rozwijanie twórczej wyobraźni – podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Wielkanocnymi – promowanie ekologicznych rozwiązań wśród dzieci i młodzieży Warunki uczestnictwa – w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Łowicz -technika wykonania pracy dowolna ( z materiałów ekologicznych ) -uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę Opis pracy -każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi danymi: *imię i nazwisko autora *klasę *nazwę szkoły *imię i nazwisko opiekuna Kryteria oceny: -oryginalność i pomysłowość -staranność i estetyka wykonania -samodzielność Składanie prac : -prace należy dostarczyć do GBP w Bocheniu do dnia 08.04.2024r. Zachęcamy do udziału!

II Rajd Szlakiem Adama z Bochenia

W dniu 17.02.2024r. odbył się II Rajd Szlakiem Adama z Bochenia. Przedsięwzięcie odbyło się w 510 rocznicę śmierci tej pamiętnej postaci. Był to człowiek niezwykle zasłużony: przyrodnik, filozof, lekarz oraz rektor Akademii Krakowskiej. Uczestnicy rajdu wraz z przewodnikami PTTK rozpoczęli trasę o godz. 9:30 spod Urzędu Gminy w Łowiczu. Następnie ruszyli w drogę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu, szli także przez dolinę Bzury i Bobrówki. Później złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Adama z Bochenia. Na mecie czekał na nich poczęstunek, chwila odpoczynku oraz więcej atrakcji, do których należał znaczek rajdowy, tematyczny konkurs wraz z nagrodami oraz zwiedzanie Izby Pamięci wsi Bocheń. Odbyło się także uroczyste wręczenie dyplomów, a na koniec zapewniono powrót autokarem do Łowicza. Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję na więcej takich wydarzeń upamiętniających naszych rodaków.

Rajd Szlakiem Niepodległości w Gminie Łowicz 1918-2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu poleca wszystkim zainteresowanym wzięcie udziału w Rajdzie „Szlakiem Niepodległości w Gminie Łowicz 1918-2018””, którego organizatorem jest: Urząd Gminy Łowicz i PTTK Oddział w Łowiczu, zaś współorganizatorami: GBP w Bocheniu oraz Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” w Ostrowie.Rajd odbędzie się w sobotę 29 września 2018 r. Głównym celem rajdu jest uczczenie  100. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, jak również popularyzacja historii regionalnej, poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych Gminy Łowicz. Rajd pieszy rozpocznie się w Łowiczu, zaś zakończy w Ostrowie. Piechurzy będą mieli do pokonania odcinek około 16 km. Po zakończeniu rajdu uczestników zabierze do Łowicza autobus.  Podczas rajdu m.in.: zwiedzanie Izby Pamięci ZNP i Izby Pamięci Wsi Bocheń, ognisko z kiełbaskami i poczęstunek na mecie rajdu w Ostrowie, nagrody dla uczestników, nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy regionalnej o Gminie Łowicz. Regulaminy oraz szczegółowy program poniżej.Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.

Uwaga! Powiatowy Konkurs Recytatorski!

Informacja dla uczniów, którzy będą brali udział w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim (laureaci etapu gminnego ze Szkół Podstawowych w Jamnie, w Wygodzie, w Zielkowicach, w Popowie, w Dąbkowicach Dolnych).    Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w PBP w Łowiczu. POWODZENIA!!!

Szkolny Konkurs Recytatorski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu zapraszają do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Główne cele konkursu: Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. Zainspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich interpretacji poezji i prozy. Upowszechnianie kultury żywego słowa. Wzbogacenie słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim. Osoby koordynujące: Marlena Kardas Aneta Cytryńska-Boczek Beata Żbikowska-Lis Adresaci konkursu: uczniowie klasy VII oraz II i III gimnazjum Zasady uczestnictwa Uczestnicy przygotowują do prezentacji 1 utwór literacki (poezję lub fragment prozy) polskich autorów. Czas recytacji nie powinien przekroczyć 5 minut. Występ uczestników konkursu oceni jury w składzie: Grażyna Sobieszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie Anna Niekraś – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Popowie Anna Kaczuba – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu Jury dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów: dobór materiału (dostosowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora), interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz...

Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

Dziś, 11 maja 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Zielkowicach odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Gdy myślę… Polska”. Organizatorem konkursu były Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zielkowicach wraz z naszą placówką – Gminną Biblioteką Publiczną w Bocheniu. W konkursie wzięło udział 27. uczestników z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Łowicz. Recytowano wiersze  znanych polskich  poetów. Celem konkursu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży poezją patriotyczną. Występy uczniów oceniała komisja, złożona z przedstawicieli Organizatorów. Na podstawie oceny członków komisji wyłoniono laureatów w trzech  kategoriach wiekowych i sporządzono protokół. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie otrzymały nagrody książkowe, zaś pozostali drobne nagrody pocieszenia. Laureaci trzech pierwszych miejsc, z każdej kategorii wiekowej zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, powiatowego, który odbędzie się w...