Otagowano: projekty

Książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – raport za 2018 rok

Podsumowując rok 2018 informujemy, iż w minionym roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu powiększył się o  599 woluminów.  Książki były zakupowane w ramach dwóch finansowań: Z własnej dotacji (wkład własny) zakupiono 427 książek. W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” zakupiono 172 książki. Wysokość otrzymanej w 2018 r. dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wyniosła 4 000,00 zł. Program jest elementem polityki bibliotecznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej

Dokumentacja zdjęciowa Oznakowanie urządzeń siłowni zewnętrznej Oznakowanie urządzeń siłowni zewnętrznej Oznakowanie urządzeń siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Informacja o projekcie Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu w czerwcu 2014 roku rozpoczęła realizację projektu unijnego, którego celem było utworzenie siłowni zewnętrznej.  W listopadzie 2014 roku...