Otagowano: siłownia

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej

Dokumentacja zdjęciowa Oznakowanie urządzeń siłowni zewnętrznej Oznakowanie urządzeń siłowni zewnętrznej Oznakowanie urządzeń siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Osoby zainteresowane korzystające z siłowni zewnętrznej Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Przygotowywanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej, pierwsze prace budowlane Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Informacja o projekcie Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu w czerwcu 2014 roku rozpoczęła realizację projektu unijnego, którego celem było utworzenie siłowni zewnętrznej.  W listopadzie 2014 roku...