Teofil Kurczak

Teofil Kurczak (1877-1962) całe życie spędził w Ostrowie, wsi znajdującej się kilka kilometrów od Łowicza. Często wyjeżdżał w różnych sprawach to do okolicznego Łowicza, do pobliskich wsi i miasteczek, bywał również w Warszawie. Były to jednak bardzo krótkie wyjazdy, bo dalece cenił sobie przebywanie w swojej miejscowości, zatem opuszczał ją gdy naprawdę musiał. Kurczak na co dzień pracował na 32-morgowym gospodarstwie, które dawało utrzymanie jego sześcioosobowej rodzinie.

Był działaczem lokalnym w powiecie łowickim, ale piastował także stanowisko posła na Sejm przez jedną kadencję. Autor wielu artykułów, które ukazywały się w ogólnopolskich czasopismach. Swoją działalność ograniczał do pisania pamiętników (Jak daleko pamięć sięga), pracy w gospodarstwie oraz pomocy w opiece nad wnukami.

Teofil Kurczak należał do samouków, wszystko co osiągnął zawdzięczał przede wszystkim sobie i swoim chęciom zdobywania wiedzy. Ukończenie jedynie trzech klas szkoły nie ograniczało go, wręcz przeciwnie. Pomimo tak minimalistycznej edukacji władał pięknym, poprawnym językiem polskim, posiadał ogromną wiedzę ogólną i uchodził za człowieka mądrego.  

 

Możesz również polubić…