Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej

Informacja o projekcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu w czerwcu 2014 roku rozpoczęła realizację projektu unijnego, którego celem było utworzenie siłowni zewnętrznej.  W listopadzie 2014 roku podpisano Umowę na realizację tegoż projektu. Projekt zostanie zrealizowany do końca lutego 2015 r.
Projekt „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców Gminy Łowicz” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i polega na zamontowaniu na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu urządzeń wchodzących w skład siłowni zewnętrznej, które przyczynią się do integracji mieszkańców Gminy Łowicz. Umożliwi również aktywizację lokalnej społeczności, zaangażowanie podmiotów funkcjonujących na terenie gminy i rozpropaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu.
Cel operacji: budowa i udostępnienie siłowni zewnętrznej w celu integracji i aktywizacji w zakresie rekreacji i sportu mieszkańców gminy Łowicz.
Koszty całkowite operacji 33642,00 zł.
Koszty kwalifikowalne 27468,80 zł.
Kwota przyznanej pomocy  21975,04 zł.