Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2017 r.

Wzorem lat ubiegłych, w 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu również starała się o uzyskanie dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do naszej biblioteki. Kolejny raz złożyliśmy wniosek, przystępując do 

,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ na lata 2016-2020.

Informujemy, że biblioteka otrzymała dotację w  kwocie 3900 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ na lata 2016-2020, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dzięki temu zbiory biblioteki będą wzbogacone o ciekawe nowości wydawnicze dla różnych grup czytelników. Biblioteka wzbogaciła się aż o 151 nowych książek zakupionych z dotacji Biblioteki Narodowej. Ze środków własnych w 2017 roku zakupiliśmy natomiast 387 książek. Łącznie w ubiegłym roku na bibliotecznych regałach „zagościło” 538 nowych książek.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’ jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Możesz również polubić…